Miasto, którego nie będzie

Zakończenie • Przez ostatnie trzynaście tygodni przedstawialiśmy na naszych łamach wizje i propozycje wojewódzkich urbanistów dotyczące rozwoju Krapkowic na przestrzeni lat 60., 70. i 80. ubiegłego wieku. Nasze miasto miało do 1985...

Miasto, którego nie będzie

Część trzynasta • Dziś przyjrzymy się sieci placówek handlowych i gastronomicznych, jaka istniała w Krapkowicach w latach sześćdziesiątych XX wieku oraz planom jej rozwoju. Należy pamiętać przy tym, że będziemy mówić tu o czasach,...
Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sądowej w 2012 roku.

Miasto, którego nie będzie

Część dwunasta W poprzednich odcinkach opisaliśmy cały szereg planów i propozycji, jakie urbaniści z Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego mieli względem Krapkowic. Rozwój miasta i powstanie większości...

Miasto, którego nie będzie

Część jedenasta • W poprzednich odcinkach wieloaspektowo opisywaliśmy plany rozbudowy i rozwoju Krapkowic. Pisaliśmy o przemyśle, komunikacji, administracji, służbie zdrowia, szkolnictwie, czy wreszcie infrastrukturze kulturalnej i...

Miasto, którego nie będzie

Część dziesiąta • Rewolucja przemysłowa spowodowała niespotykany wcześniej przyrost ilości mieszkańców miast. W poszczególnych ośrodkach, wraz z budową kolejnej fabryki i powstawaniem wokół niej kolejnych osiedli mieszkaniowych,...

Miasto, którego nie będzie

Część dziewiąta • Stolica powiatu powinna posiadać ofertę kulturalną w znacznym stopniu zaspokajającą potrzeby nie tylko własnych mieszkańców, ale też ludności okolicznych wsi i miasteczek. W planach opolskich urbanistów 27-...

Miasto, którego nie będzie

Część ósma • Dziś kontynuujemy temat otwarty w poprzednim numerze „Nowin Krapkowickich”, czyli plany i propozycje specjalistów z Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Opolu dla rozwoju krapkowickiej oświaty. Tydzień temu...

Miasto, którego nie będzie

Część siódma • Pisaliśmy już o przemyśle, o komunikacji, czy o budynkach administracji publicznej. Dziś zobaczmy, jakie plany dla Krapkowic przygotowywali opolscy urbaniści w dziedzinie infrastruktury oświatowej i wychowawczej.W...

Miasto, którego nie będzie

Część szósta • W poprzednim odcinku przedstawiliśmy plany „oczyszczenia” śródmieścia Krapkowic z obiektów produkcyjnych i usługowych o uciążliwym charakterze. Dziś zobaczymy, jakie plany dla Krapkowic mieli wojewódzcy urbaniści...

Miasto, którego nie będzie

Cześć piąta • Śródmieście to centralna część miasta, skupiająca na swym obszarze budynki o funkcjach administracyjnych, handlowych i usługowych. W tym ostatnim przypadku jedynie te nieuciążliwe dla otoczenia. Oczywiście dużą część...

Miasto, którego nie będzie

Część czwarta • Do kluczowych kwestii rozwoju i funkcjonowania każdego miasta należy stworzenie odpowiedniej sieci komunikacyjnej, pozwalającej na swobodny przepływ osób i towarów między jego częściami. Niestety, Krapkowice takiej...

Miasto, którego nie będzie

Część trzecia • Tradycyjnie przez całe stulecia głównymi czynnikami miastotwórczymi były rzemiosło i handel. Od końca XVIII wieku kluczową rolę w większości przypadków zaczął jednak odgrywać przemysł. Krapkowice rozpoczęły swoją „...

Miasto, którego nie będzie

Część druga • Przygotowując plany rozwoju Krapkowic, urbaniści musieli oszacować jak będzie rosła liczba mieszkańców miasta. Określili też najważniejsze przeszkody w rozwoju naszego miasta...

Miasto przyszłości, którego... nie będzie?

Krapkowice • Niespełna 30-tysięczne miasto nad Odrą i Osobłogą, z nowoczesną infrastrukturą komunikacyjną, pasażami handlowo – usługowymi, atrakcyjną ofertą kulturalną, rekreacyjną i...

Stan wojenny w Krapkowicach

Wspomnienie • Burzliwy początek lat 80. minionego wieku stał pod znakiem „Solidarności” i ogromnych przemian, które objęły swoim zasięgiem całą Europę Wschodnią i kraje Związku Radzieckiego. Wielka historia, która dokonywała się w...

Strony