Wrócił po 75 latach poniewierki

Historia Zdzieszowic • Przełom XIX i XX wieku i pierwsze lata nowego stulecia to był dosyć spokojny czas w historii środkowej Europie. Żadne państwo nie było uwikłane w starcia zbrojne, chociaż napięcia polityczne i ekonomiczne...

Burzliwe dzieje apteki

Z archiwum reklamy • Przygotowując się do napisania artykułu o zupełnie innej tematyce, natrafiliśmy ostatnio na dwie reklamy dotyczące gogolińskiej apteki „Pod Aniołem”. Dalsze wertowanie szpalt starych gazet przyniosło zaś ciekawe...

Sensacje sprzed wieku

Nowy cykl • Rozpoczynamy dziś na „historycznej” stronie „Nowin Krapkowickich” nową rubrykę: „Sensacje sprzed wieku”. Będą to krótkie notki dotyczące spraw kryminalnych, wypadków i innych niecodziennych zdarzeń, jakie miały miejsce...

To kolej była najpierw

List • Chciałbym się ustosunkować do fotografii zamieszczonej w „Nowinach Krapkowickich” z dnia 3.03. 2020 roku z tytułem „Miasto podzielone torami”.To nie miasto zostało podzielone torami kolejowymi, tylko miasto zaczęło się...

Ratusz widmo?

Tajemnicza notatka • „Krapkowice. Budowa ozdoby miasta jak i rynku tutejszego, to jest nowego ratusza, która dotychczas żółwim krokiem szła naprzód nareszcie osiągnęła swój cel. Obecnie wykonuje się roboty wewnętrzne ratusza. Dach...

To miasto papierem stało

Część 16. - ostatnia • Pogłębiający się kryzys drugiej połowy lat siedemdziesiątych wymusił na władzach rządowych radykalne cięcia w ambitnych planach inwestycyjnych. Wśród wielu „odłożonych na później” zamierzeń znalazły się też te...

To miasto papierem stało

Część 15. • Lata siedemdziesiąte XX wieku były dla Polski okresem prawdziwego skoku cywilizacyjnego. Imponujące inwestycje w przemysł i budownictwo oraz sektor usługowy przyniosły widoczne gołym okiem efekty. Na liście...

Zima w Krapkowicach

W dawnym obiektywie • Środek ferii zimowych, pod oknem dzieci lepią bałwana, z dala dobiegają radosne odgłosy bitwy na śnieżki, gdzieś tam na polnej drodze szykuje się kulig... A nie, wróć! Mamy luty roku 2020, za oknem jakaś taka...

To miasto papierem stało

Część czternasta • Po dużym skoku technologicznym, jaki przyniosły Krapkowickim Zakładom Papierniczym inwestycje pierwszej pięciolatki, okres drugiego planu pięcioletniego (1961-1965) zapowiadał się równie ambitnie. Mimo mniejszych...

To miasto papierem stało

Część trzynasta • Mimo ogromu pracy i nakładów inwestycyjnych „Plan Sześcioletni” (1950-1955) nie przyniósł Krapkowickim Zakładom Papierniczym planowanego przekroczenia przedwojennej wydajności produkcji. Udało się to jedynie w...

To miasto papierem stało

Część dziesiąta • Odbudowa i uruchomienie Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Krapkowicach było w okresie Planu Odbudowy Gospodarczej (zwanego też Planem Trzyletnim, 1947-1949), największą inwestycją w branży na Ziemiach Odzyskanych...

To miasto papierem stało

Część ósma • W dniach od 24 stycznia do 19 marca 1945 roku krapkowickie zakłady papiernicze znalazły się w strefie bezpośrednich działań wojennych. Jednak to nie pociski armatnie i bomby miały doprowadzić do ich niemal całkowitego...

„Mała Panew” w Krapkowicach

Zdjęcie z historią w tle • Żegluga odrzańska, choć od lat już nieobecna, stanowi ważny rozdział w historii naszego miasta. Dlatego zawsze chętnie wracamy na łamach „Nowin” do tego tematu, prezentując kolejne perełki z domowych...

Kochał Krapkowice i krapkowiczan

Wspomnienie - Część pierwsza • Bardzo ważna jest pamięć o ludziach, którzy zrobili  dla nas, mieszkańców Krapkowic, wiele dobrego. Człowiekiem, którego powinniśmy pamiętać był niewątpliwie Piotr Solloch, wieloletni burmistrz naszego...

To miasto papierem stało

Część piąta • Lata względnej stabilizacji gospodarczej w Niemczech (1924-1928) pozwoliły na ugruntowanie pozycji krapkowickiego ośrodka papierniczego, jako jednego z największych na Śląsku i liczącego się w skali całych Niemiec....

To miasto papierem stało

Część czwarta • O ile już sam okres I wojny światowej był ciężki dla przemysłu papierniczego, jako niezwiązanego bezpośrednio z produkcja wojenną, to przegrana Niemiec okazała się brzemienna w skutki dla całej gospodarki oraz...

To miasto papierem stało

Część druga • Budowa mostu drogowego, kanalizacja Odry, a przede wszystkim uzyskanie dostępu do kolei, umożliwiły Krapkowicom na przełomie XIX i XX wieku dołączenie do rewolucji przemysłowej i rozpoczęcie szybkiego nadrabiania...

To miasto papierem stało

Od Haugwitza do „Metsy” • „Dużo pisaliście o otmęckiej «Bacie», ostatnio zamieściliście cykl o «Zampapie», a o krapkowickich zakładach papierniczych, które przecież w nie mniejszym stopniu tworzyły historię naszego miasta, to nie...

„Otmęcki” Junkers znów w Zlinie

Wizyta z historią w tle • W ubiegłym tygodniu mieliśmy okazję ponownie gościć w kolebce koncernu „Bata” w morawskim mieście Zlin. Tym razem głównym celem wyprawy był nowo otwarty po rewitalizacji pomnik Tomasza Baty. Obiekt równie...

Za ciasno w centrum

Takie były Krapkowice • Dwa zdjęcia z około 1965 roku, a na nich to samo skrzyżowanie z dwóch perspektyw, pokazują, jak bardzo zmieniło się centrum Krapkowic na przestrzeni ostatnich kilku dekad.Od początku XX wieku Krapkowice,...

Strony